Ondersteuning en advies bij uw hulpvraag

Onze samenleving is veeleisend en complex. Het kan gebeuren dat u door deze complexiteit het spoor bijster bent geraakt. Dan lukt het u soms niet meer om uit bepaalde problemen te komen. Zelfs niet met behulp van familie en vrienden. Praktijk de Linde kan en wil dan hulp bieden.

U krijgt professionele ondersteuning en advisering bij uw probleem. De praktijk werkt vanuit een christelijke visie op mens en relatie. U hoeft echter geen christen te zijn om hulp te krijgen, ook met een andere achtergrond en overtuiging bent u welkom.