Werkwijze

De werkwijze is afhankelijk van de problematiek. Er zal tijdens het intakegesprek gekeken worden welke vorm van hulpverlening bij u past.

Er kan besloten worden tot individuele gesprekken, echtpaargesprekken of gezinsgesprekken. Maar ook met andere betrokkenen of familieleden kunnen gesprekken gevoerd worden. Deze gesprekken kunnen zowel ondersteunend als begeleidend zijn.

De gesprekken die gevoerd worden zullen te allen tijde vertrouwelijk zijn. Praktijk de Linde houdt zich aan de regels ter bescherming van de privacy van cliënten.

Contextuele hulpverlening

Vanuit het gezin van herkomst, waarin je als kind bent opgegroeid bij je ouders, broers en zussen, heb je veel geleerd over het leven. Je neemt dat wat je geleerd hebt weer mee in het hier en nu in je eigen generatie (relatie/(klein)kinderen). In dit gezin van herkomst hebben we (onbewust) bepaalde leefpatronen ontwikkeld die er soms voor kunnen zorgen dat we op latere leeftijd in conflict komen met onszelf en de ander. Deze conflicten kunnen zo overheersend zijn dat je, je daardoor onvrij voelt. Je voelt je niet begrepen en ervaart afwijzing waardoor je, je terugtrekt.

Dit kan zich dan uiten in de volgende uitspraken:

 • Het is nooit goed genoeg wat ik doe.
 • Ik heb altijd gezorgd, wie zorgt er nu eens voor mij?
 • Wie ziet nou eindelijk eens een keer wat ik allemaal doe?
 • Ik voel mij snel afgewezen.
 • Ik kan mijn ouders niet respecteren, er is teveel gebeurd.
 • Ik zit er altijd tussen.
 • Ik ving de klappen op.
 • Ik weet niet wie ik ben.
 • etc.

In mijn praktijk wil ik jou inzichten geven over hoe deze patronen en conflicten zijn ontstaan. Welke blokkades en teleurstellingen er aan ten grondslag liggen. Door deze nieuwe inzichten (bewustwording) kun je de regie over je leven terug nemen en patronen, die een goed leven in de weg staan, constructief ombuigen naar meer positieve en betrouwbare leefpatronen.

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk richt zich zowel op individuen als op hun sociale omgeving en de brede maatschappelijke context waarin hun leven zich afspeelt.

  • Maatschappelijk werkers helpen individuele cliënten tot hun recht te komen als burger, door met deze mensen te werken aan het verbeteren en uitbreiden van hun competenties om op die manier hun sociaal functioneren te versterken.
  • Maatschappelijk werkers richten zich daarnaast op de sociale verbanden en netwerken waarvan hun cliënten deel uitmaken. Ze bevorderen de ondersteuning vanuit deze netwerken in materiële zin (voorzieningen) en in immateriële zin (relaties).
  • Enerzijds leiden ze mensen toe naar voorzieningen en versterken ze hun sociale netwerken.
   Anderzijds helpen ze hen om op zo’n manier gebruik te maken van die voorzieningen en netwerken, dat hun eigen belangen en de belangen van hun omgeving daarmee gediend zijn.
  • Maatschappelijk werkers signaleren structurele maatschappelijke tekorten en hiaten, doen voorstellen voor verbetering van beleid en uitvoering van sociale regelingen, en ze ontwikkelen preventieprogramma’s.

(uit “beroepsprofiel van de maatschappelijk werker’)

Meer scholing:

  • Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie K.O.T.
  • Rationele Emotieve Therapie R.E.T. Cognitieve gedragstherapie.
  • Emotionally Focusing Relation Therapie E.F.T.
  • Time to act.