Kosten/vergoedingen

Kosten:

Tijdens de intake, oftewel het kennismakingsgesprek, zal er naast het verduidelijken van de hulpvraag ook gekeken worden naar de financiering van de vervolggesprekken.

Om u een indruk te geven welke tarieven er in de praktijk gehanteerd worden treft u hieronder enkele richtprijzen aan:

  • Individuele gesprekken 60 minuten € 85,00
  • Relatietherapie 90 minuten € 135,00
  • Email of telefonisch contact vanaf 15 minuten tot maximaal  30 minuten € 20,00

Vergoedingen:

Omdat de praktijk aangesloten is bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg kunt u mogelijk een deel van de kosten declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Informatie hierover kunt u inwinnen bij uw zorgverzekeraar. Op de site van het NFG kunt u hierover nog meer informatie vinden www.de-nfg.nl

  • Prolife vergoedt een deel van de gesprekken, mits aanvullend verzekerd. Praktijk de Linde heeft een Christelijk Keurmerk.
  • Voor een tegemoetkoming in de kosten kan ook een beroep gedaan worden op diaconieën, sociale dienst en werkgevers (werk gerelateerde problematiek)
  • Daarnaast kunnen mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) zich aanmelden bij de praktijk.
  • De kosten kunt u als aftrekpost op uw inkomstenbelasting opgeven aan de Belastingdienst onder ‘Bijzondere ziektekosten’